Chủ tịch Fed Powell gợi ý tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6

Vào ngày 22 tháng 5, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã phát tín hiệu tạm dừng tăng lãi suất vào tháng tới và cho biết việc thắt chặt các điều kiện tín dụng có thể đồng nghĩa với việc lãi suất chính sách sẽ giảm xuống mức cao nhất. Cuộc họp lãi suất tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 13 và 14/6. Phát biểu tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang ở Washington vào ngày 19, Powell nói rằng chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thắt chặt chính sách và lập trường chính sách là hạn chế. Ngoài ra, chúng ta phải đối mặt với sự không chắc chắn về tác động trễ của việc thắt chặt và thắt chặt tín dụng do căng thẳng ngân hàng gần đây. Chúng tôi đưa ra đánh giá thận trọng dựa trên dữ liệu lịch sử và triển vọng thay đổi.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr