Vương quốc Anh thay đổi quy tắc KYC

Quy tắc mới chỉ yêu cầu các tổ chức tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch để thu thập dữ liệu cá nhân về các giao dịch vào ví không lưu trữ hoặc ví riêng tư.

Chính phủ Vương quốc Anh đã rút lại kế hoạch thu thập dữ liệu về các giao dịch được gửi đến một ví tiền điện tử riêng tư hoặc không lưu trữ.

Trong một báo cáo về tham vấn AML / CFT, Kho bạc tiết lộ rằng họ sẽ không đưa việc thu thập dữ liệu được đề xuất vào thực tế. Nó tuyên bố rằng các ý kiến thu được sau một tài liệu tháng 7 năm 2021 thông báo về việc công bố quy tắc được đề xuất đã giúp nó đưa ra lựa chọn này.

Theo dõi tài sản mã hóa

Vào tháng 7 năm 2021, kho bạc đã phát hành một tài liệu nhằm buộc các công ty và cá nhân phải thu thập dữ liệu cá nhân của các bên giao dịch. Động thái này là để bảo vệ chống lại các giao dịch bất hợp pháp và thực hiện KYC trong việc chuyển giao tài sản tiền mã hóa.

Kho bạc cho biết trong tài liệu: “Các công ty tiền điện tử sẽ cần phải đưa ra các hệ thống để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người khởi tạo và người thụ hưởng của việc chuyển giao tiền điện tử được truyền và nhận cùng với việc chuyển giao, theo một định dạng thích hợp.

Quy tắc được đề xuất sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng thu thập dữ liệu về bất kỳ giao dịch nào giữa các bên không lưu trữ.

Tuy nhiên, trong tài liệu được phát hành gần đây, Kho bạc đã làm rõ rằng họ sẽ không tiếp tục với đề xuất này. Kho bạc trong tài liệu cho biết:

“Thay vì yêu cầu thu thập thông tin người thụ hưởng và người khởi tạo cho tất cả các lần chuyển ví không lưu trữ, các doanh nghiệp tiền điện tử sẽ chỉ thu thập thông tin này cho các giao dịch được xác định là có nguy cơ cao về tài chính bất hợp pháp.”

Mặc dù có sự thay đổi, quy tắc mới chỉ chuyển gánh nặng thu thập dữ liệu thông tin cá nhân cho công ty tiền điện tử hỗ trợ giao dịch. Ngoài ra, các công ty phải thu thập dữ liệu cho "các giao dịch được xác định là có nguy cơ cao về tài chính bất hợp pháp."

Hơn nữa, khi công ty không thể xác minh danh tính của người thụ hưởng hoặc người gửi, công ty có toàn quyền từ chối, tạm ngừng hoặc cho phép giao dịch.

Tuân theo FATF

Việc áp đặt quy tắc là nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc thực hiện các tiêu chuẩn AML / CFT của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Theo FATF, việc tiết lộ danh tính của các bên giao dịch là một phần của tiêu chuẩn AML / CFT. Điều này thông báo cho quyết định trước của Kho bạc về việc buộc thu thập dữ liệu "bất kể công nghệ được sử dụng để tạo điều kiện chuyển giao."

Như hiện tại, chỉ các tổ chức tiền điện tử tạo điều kiện cho việc chuyển tiền như vậy mới thu thập dữ liệu cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất