Vòng bỏ phiếu bậc hai đầu tiên của Aptos Grant DAO kết thúc, 38862 thành viên cộng đồng đã tham gia đóng góp

Vào ngày 21 tháng 12, chương trình tài trợ dài hạn AptosGrantDAO đã kết thúc vòng bỏ phiếu bậc hai đầu tiên trên DoraHacks.io vào lúc 23:59 giờ Bắc Kinh ngày 20 tháng 12. Tổng cộng có 18 BUIDL đã được chọn cho vòng tài trợ bậc hai này và đã nhận được 44.418 phiếu bầu bậc hai từ 38.862 thành viên cộng đồng, với tổng số tiền tài trợ là 14.241,8ATP. Kể từ bây giờ, vòng đầu tiên của AptosGrantDAO đã bước vào thời gian gia hạn 5 ngày (GracePeriod). Trong thời gian gia hạn, nền tảng sẽ tiến hành phân tích nguồn đóng kết quả bỏ phiếu của dự án để phát hiện các cuộc tấn công Sybil trong cuộc bỏ phiếu và kết quả cuối cùng cũng như bảng xếp hạng sẽ được công bố sau thời gian gia hạn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr