Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhVitalik: Rủi ro trì trệ tiền điện tử, quyền riêng tư và...

Vitalik: Rủi ro trì trệ tiền điện tử, quyền riêng tư và cơ sở hạ tầng internet mở là mối lo ngại lớn nhất đối với tương lai của Ethereum

Trong sự kiện AMA gần đây trên Farcaster, một người dùng đã hỏi Vitalik Buterin: Điều đáng lo ngại nhất về tương lai của Ethereum là gì? Vitalik trả lời: Rủi ro về tình trạng trì trệ tiền điện tử, quyền riêng tư và cơ sở hạ tầng Internet mở đều có thể là lý do dẫn đến thất bại. Một người dùng khác đã hỏi một câu hỏi tương tự, tự hỏi “hầu hết thời gian” Vitalik đang nghĩ gì. Đối với Vitalik, đó là “các vấn đề liên quan đến AI”, cụ thể là các rủi ro hiện hữu do những tiến bộ trong AI gây ra và làm thế nào/nếu cộng đồng Ethereum có thể tham gia một cách hiệu quả vào các vấn đề này.