Vitalik đề xuất địa chỉ ẩn danh không để lại dữ liệu trên blockchain

Vitalik chia sẻ bài đăng trên web nghiên cứu của Ethereum với ý tưởng tạo ra địa chỉ ẩn danh khi chuyển token hay NFT không để lại thông tin chủ sở hữu trên dữ liệu blockchain. Đề xuất này dựa trên công nghệ zk-SNARK.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr