XT.COM Ra mắt Hợp đồng Vĩnh viễn DRIFT, Omni và VANRY Ký quỹ Chữ U và Bắt đầu Giao dịch để Giành Phần thưởng Ngẫu nhiên

XT.COM sẽ ra mắt các hợp đồng vĩnh viễn DRIFT, Omni và VANRY ký quỹ chữ U vào lúc 16:00 ngày 22 tháng 5 (UTC+8). Các hợp đồng này sẽ hỗ trợ đòn bẩy từ 1 đến 25 lần cho DRIFTUSDT, 1 đến 50 lần cho OMNIUSDT và 1 đến 50 lần cho VANRYUSDT.

Cùng với việc ra mắt các hợp đồng mới, XT.COM cũng sẽ bắt đầu một hoạt động giao dịch để giành phần thưởng ngẫu nhiên. Người dùng tham gia giao dịch các hợp đồng DRIFT, Omni và VANRY sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng ngẫu nhiên.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr