BNB Chain đặt mục tiêu mở rộng Web3 tại Mỹ Latinh

BNB Chain sắp khởi động khóa học Web3 cho sinh viên khu vực Mỹ Latinh và đặt mục tiêu thu hút 30.000 nhà phát triển Web3 về hệ sinh thái của mình.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr