Vitalik Buterin: Merge Ethereum vẫn “chưa được định giá”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Vitalik Buterin nói rằng câu chuyện xoay quanh Ethereum trong thời gian Merge sẽ chỉ bắt đầu đạt được động lực sau khi bản cập nhật thực sự xảy ra.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr