Khu vực xác thực danh tính người dùng Bybit bổ sung thêm Trung Quốc (CN), nhằm cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc ở nước ngoài

Theo thông tin trang web chính thức, quốc gia xác thực danh tính người dùng nền tảng Bybit đã thêm Trung Quốc (CN). Bybit trả lời Odaily rằng chứng nhận này nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc ở nước ngoài.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr