PicPay đã ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử hợp tác với Paxos

Ứng dụng thanh toán nổi tiếng của Brazil PicPay đã quyết định tham gia vào thế giới tiền điện tử bằng cách hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Paxos. Với sự tích hợp này, Paxos sẽ tạo điều kiện cho người dùng mua Bitcoin và Ethereum.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr