Việt Nam Ra Mắt Bảo Hiểm Nami, Giao Thức Bảo Hiểm Phi Tập Trung Đầu Tiên

Nami Insurance, giao thức bảo hiểm phi tập trung đầu tiên của Việt Nam, đã chính thức ra mắt “poof of concept”, sử dụng công nghệ blockchain để hiện thực hóa các dịch vụ bảo hiểm phi tập trung và biến rủi ro thương mại thành cơ hội phát triển. Giai đoạn đầu tiên trong bốn giai đoạn xây dựng của Nami Insurance được gọi là “proof of concept”. Nami Foundation sẽ xác định một hệ sinh thái được trang bị đầy đủ các sản phẩm tài chính phi tập trung sau các sáng kiến ​​thành công trước đó như Nami Futures và Nami Exchange.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr