Việc mua lại Blockfolio năm 2020 của FTX chủ yếu được thanh toán bằng FTT

Theo một báo cáo tài chính, FTX đã trả khoảng 84 triệu đô la vào năm 2020 để mua phần lớn cổ phần trong ứng dụng quản lý danh mục đầu tư Blockfolio, với khoảng 94% giao dịch được thanh toán bằng FTT. Thỏa thuận mua lại mang lại cho FTX 52% cổ phần trong Blockfolio, định giá công ty ở mức gần 160 triệu đô la, với tùy chọn mua phần còn lại trong vòng hai năm. Khi FTX công bố việc mua lại Blockfolio vào thời điểm đó, họ cho biết sẽ tài trợ bằng tiền mặt, tiền điện tử và vốn chủ sở hữu, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr