Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (16/7): Cực kỳ sợ hãi (21 điểm)

Tâm lý chung của thị trường đã khởi sắc hơn nhiều so với hôm qua (15 điểm).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr