Ví OKX Web3 đã được ra mắt trên thị trường giao dịch BRC-20

Star Xu đã tweet rằng ví OKXWeb3 đã được ra mắt trên thị trường giao dịch BRC-20. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng OKX đã công bố lộ trình sinh thái bitcoin ví Web3, có kế hoạch ra mắt thị trường giao dịch BRC-20, hỗ trợ giao dịch mã thông báo BRC20, hoán đổi chuỗi chéo BTC và sẽ hỗ trợ các dòng chữ Ordinals và tạo BRC-20 vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 Đúc tiền xu, giao dịch OrdinalsNFT, STXStaking (BTCLayer2) và BRC20Staking, v.v.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr