Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhVào tháng 9, nguồn tài chính toàn cầu trong lĩnh vực Web3...

Vào tháng 9, nguồn tài chính toàn cầu trong lĩnh vực Web3 đạt 492 triệu USD

Theo thống kê từ Cailianshe Venture Capital, số lượng và tổng số tiền tài trợ cho lĩnh vực Web3 toàn cầu đã tăng lên hàng tháng trong tháng 9. Trong số đó, số khoản tài trợ trong tháng 9 là 75 khoản, tăng 44,23% so với tháng trước; tổng số tiền tài trợ là 492 triệu USD, tăng 26,48% so với tháng trước. Đánh giá từ các nhóm được phân đoạn, nhóm cơ sở hạ tầng blockchain có số tiền và tổng số tiền tài trợ lớn nhất trong tháng 9, với 26 dự án trong nhóm này nhận được tổng tài trợ là 235 triệu USD. Xét về các vòng, nguồn tài trợ trong tháng 9 chủ yếu tập trung vào các vòng hạt giống, trong đó vòng hạt giống chiếm 52%. Điều đáng nói là các vụ mua bán và sáp nhập diễn ra tương đối thường xuyên trong tháng 9, với 7 vụ mua bán sáp nhập chiếm 9,33% số vòng cấp vốn. Ngoài ra, 5 dự án ở Trung Quốc đã nhận được tài trợ trong tháng 9.