Ủy ban Chứng khoán Úc lập kế hoạch bảo vệ công dân khỏi tác hại của tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư của Úc (ASIC) đã cam kết đưa tài sản tiền điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi) vào tầm ngắm của mình trong vòng 4 năm tới. Cơ quan này muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về những rủi ro vốn có trong tài sản tiền điện tử và tài chính phi tập trung.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr