Cổ phiếu Coinbase tiếp tục giảm, vốn hóa thị trường thấp hơn Dogecoin

Cổ phiếu của Coinbase (COIN) đã chạm mức thấp kỷ lục vào thứ Ba và sự sụt giảm liên tục của cổ phiếu đã khiến giá trị thị trường của Coinbase dưới 8 tỷ đô la, trong khi giá trị thị trường của Dogecoin (DOGE) là khoảng 10 tỷ đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr