Magic Eden đề xuất xây dựng ApeCoinDAO

Thị trường NFT hàng đầu mạng lưới Solana, Magic Eden tiến hành đề xuất ra mắt ApeCoinDAO nhằm phục vụ lợi ích cho chủ sở hữu Apecoin trong việc giao dịch NFT.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr