UXLINK vượt qua NOTCOIN về số lượng địa chỉ nắm giữ NFT độc lập trong cộng đồng

UXLINK đã hoàn tất ảnh chụp nhanh NFT chứng từ airdrop cộng đồng quý 1, thu hút hơn 1,5 triệu địa chỉ cộng đồng độc lập. Dữ liệu phân tích của bên thứ ba NOTCOIN & UXLINK cho thấy:

 • Số lượng địa chỉ NFT độc lập:
  • UXLINK: 1,5 triệu (tương đương NOT)
  • NOTCOIN: 1,28 triệu (trước khi niêm yết)
 • Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày:
  • UXLINK: 500-700K (cao nhất hơn 1 triệu)
  • NOTCOIN: 200-300K
 • Số lượng địa chỉ nắm giữ tài sản:
  • UXLINK: 4,7 triệu trên chuỗi Dune

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr