UXLINK Hợp tác với OKX Ventures, Web3Port và Trusta Khởi động Tuần lễ Airdrop AIRDROP2049, Hơn 50 Dự án Tham gia

Sự kiện Web3 quy mô lớn AIRDROP2049 đã chính thức ra mắt vào lúc 20:49 ngày 18 tháng 4 giờ tiêu chuẩn (GMT+1), cùng với sự kiện TOKEN2049 tại Dubai. Đây là sự kiện airdrop đầu tiên được tổ chức bởi nền tảng mạng xã hội UXLINK, đồng tổ chức bởi OKX Ventures, Web3Port và Trusta Labs.

Hơn 50 dự án Web3 nổi tiếng tham gia sự kiện, bao gồm các hệ sinh thái BTC, AI, cơ sở hạ tầng, GameFi và nhiều lĩnh vực khác. Người dùng tham gia có cơ hội nhận phần thưởng lên đến 100.000 USDT và token trị giá 100.000 USD. Dự kiến ​​sẽ có hơn 1 triệu người dùng tham gia tương tác trong sự kiện.

Cơ chế airdrop hấp dẫn:

Theo đại diện của một số dự án tham gia, cơ chế airdrop của AIRDROP2049 rất hấp dẫn. Người dùng có thể nhận airdrop từ 50 dự án Web3 nổi tiếng bằng cách tham gia, bao gồm:

  • Airdrop nhiệm vụ thông thường
  • Phần thưởng lời mời
  • Phần thưởng xếp hạng

Sự kiện AIRDROP2049 được hỗ trợ bởi giao thức UXLINK RWS ở cấp độ Dữ liệu và Sơ đồ xã hội, đồng thời được nuôi dưỡng bởi cộng đồng UXLINK.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr