Cộng đồng Aave đề xuất thêm LUSD vào Aave v3 trên Arbitrum

Theo một bài đăng trên diễn đàn quản trị cộng đồng, những người đóng góp cho cộng đồng Aave đã đề xuất đưa LUSD vào Aavev3 trên Arbitrum. LUSD là một stablecoin phi tập trung được hỗ trợ bởi ETH, được đúc trên giao thức thanh khoản không giám sát, bất biến và không cần quản trị. Việc thêm LUSD vào Arbitrum sẽ thúc đẩy tính đa dạng của stablecoin và phù hợp với tinh thần không thích rủi ro của cộng đồng Aave. Đề xuất này nhằm mục đích thêm LUSD làm tài sản có thể cho vay (LTV0%).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights