Unisat: Hoạt động lĩnh nhận PIZZA đã kết thúc, hơn 200.000 địa chỉ tham gia lĩnh nhận

UniSat đã đăng trên nền tảng xã hội rằng hoạt động lĩnh nhận PIZZA đã kết thúc và tất cả 21 triệu sản phẩm đã được lĩnh nhận. Tổng cộng có 200.738 địa chỉ lĩnh nhận PIZZA trong hoạt động lần. UniSat cũng cho biết họ sẽ bắt đầu khắc và airdrop inscription trên bánh pizza trong vài ngày tới, quá trình này sẽ mất khoảng một tuần hoặc hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr