Native Labs huy động thành công 2 triệu USD

Theo ghi nhận của Tiendientu, cơ sở hạ tầng DEX mô-đun Native công bố hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 2 triệu USD, do Nomad Capital dẫn đầu. Nguồn tài chính mới sẽ được sử dụng để phát triển sản phẩm với trọng tâm là cho phép tính linh hoạt, mô đun hóa và khả năng tương tác.

Ricky Li, Đối tác tại Nomad Capital, chia sẻ: “Native trao quyền cho mọi người có DEX của riêng họ và kiểm soát tính thanh khoản cũng như phí. Tầm nhìn rằng không có nhà xây dựng/người dùng nào cần phải phụ thuộc vào CEXDEX như UniSwap, Curve Finance… để tạo điều kiện thanh khoản, thực sự phù hợp với niềm tin của chúng tôi rằng còn thiếu một lớp cơ sở hạ tầng tài chính cho phép chúng tôi mở rộng quy mô và thu hút hàng tỷ USD tiếp theo. Chúng tôi cần thêm dự án cơ sở hạ tầng phần mềm trung gian DeFi như Native.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr