Tỷ lệ phí bảo hiểm âm Grayscale ETH Ủy thác tín nhiệm là 1,65%

Dữ liệu Coinglass cho thấy Quỹ ủy thác tín nhiệm Bitcoin Grayscale ETF (GBTC) có tỷ lệ phí bảo hiểm âm là 0,02%. Tỷ lệ phí bảo hiểm âm của Grayscale ETH Ủy thác tín nhiệm(EEHT) là 1,65% và tỷ lệ phí bảo hiểm âm của ETC Ủy thác tín nhiệm là 38,05%. Ngoài ra, tỷ lệ phí bảo ủy thác tín nhiệm Grayscale BCH là 203,48%, tỷ lệ phí bảo ủy thác tín nhiệm LTC là 304,49%, tỷ lệ phí bảo ủy thác tín nhiệm SOL là 635,19%, tỷ lệ phí bảo ủy thác tín nhiệm LINK là 639,00%, tỷ lệ phí bảo hiểm ủy thác tín nhiệm MANA là 643,41% và tỷ lệ phí bảo hiểm ủy thác tín nhiệm FIL là 2029,12%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr