Auros Global rơi vào khủng hoảng thanh khoản do ảnh hưởng bởi FTX

Auros Global, công ty giao dịch tiền điện tử, bị ảnh hưởng bởi FTX và có thể đã rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Hôm nay, người quản lý nhóm tín dụng M11 Credit cho biết Auros Global đã vay 2.400 wETH từ nền tảng cho vay DeFi Maple Finance và không thể trả nợ đúng hạn, điều này đã kích hoạt thời gian gia hạn 5 ngày.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr