TRUMP đạt mức cao hàng ngày là 12,8 USDT, Cao nhất mọi thời đại (ATH)

TRUMP đạt mức cao hàng ngày là 12,8 USDT, Cao nhất mọi thời đại (ATH) và hiện được niêm yết ở mức 12,42 USDT, với mức tăng 20,26% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr