Trump chấp nhận thanh toán Bitcoin Lightning Network để quyên góp cho chiến dịch

Theo Tạp chí Bitcoin, Donald Trump đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ (ứng cử viên) đầu tiên chấp nhận quyên góp cho chiến dịch do Bitcoin Lightning Network trả. Chiến dịch tranh cử của Trump đã hợp tác với nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mạng Bitcoin và Lightning OpenNode để tạo điều kiện thuận lợi cho những khoản quyên góp này.
Trước tin tức vào tháng 5, chiến dịch tranh cử của Trump đã chính thức thông báo rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử và những người ủng hộ có thể quyên góp bằng cách sử dụng “bất kỳ loại tiền điện tử nào được chấp nhận thông qua sản phẩm Coinbase Commerce”. Chiến dịch cho biết: “Các giới hạn và yêu cầu tiết lộ đối với việc quyên góp tiền điện tử sẽ tuân theo các quy định của Ủy ban bầu cử liên bang”.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr