Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng BNB Smart Chain (BEP20) và hard fork

Vào ngày 24 tháng 5, Binance dự kiến ​​sẽ tạm dừng việc kinh doanh nạp tiền và rút token của mạng BNB Smart Chain (BEP20) vào lúc 13:55 ngày 20 tháng 6. Mạng Chuỗi thông minh BNB (BEP20) sẽ trải qua quá trình nâng cấp mạng và hard fork vào lúc 14:05 ngày 20 tháng 6. Ngoài ra, Binance sẽ tạm dừng việc kinh doanh nạp tiền và rút tiền của mạng BNB Smart Chain (BEP20) vào lúc 14:55 ngày 28 tháng 5, giờ Bắc Kinh. Quá trình bảo trì dự kiến ​​sẽ mất 2 giờ. Sau khi bảo trì hoàn tất, việc kinh doanh nạp tiền và rút tiền sẽ tự động được tiếp tục.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr