Trong hai ngày, Offchain Labs đã phân phối lại 1.426 tỷ ARB cho 16 địa chỉ.


Theo Spot On Chain, địa chỉ ví của nhóm phát triển Arbitrum Offchain Labs (bắt đầu bằng 0x1e70) đã phân phối lại 1.426 tỷ đồng ARB (tương đương khoảng 1.655 tỷ USD) cho 16 địa chỉ trong vòng hai ngày gần đây. Cụ thể, có 10 địa chỉ ví đã nắm giữ tổng cộng 1.065 tỷ đồng ARB (tương đương khoảng 1.236 tỷ USD), và 4 địa chỉ ví đã hoàn trả lại 50,1 triệu ARB (tương đương khoảng 58,1 triệu USD) cho Offchain Labs (tương đương 17.400 USD) thông qua Binance.

Ngoài ra, Offchain Labs đã thu hồi 96,85 triệu ARB (tương đương khoảng 112,4 triệu USD) từ tám địa chỉ và gửi ARB đến các địa chỉ đó trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối lại này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr