Trình tổng hợp Web3 DEX OpenOcean tích hợp Kỷ nguyên zkSync

OpenOcean, một công cụ tổng hợp Web3DEX, đã thông báo rằng họ đã tích hợp zkSyncEra, giải pháp mở rộng ZK-Rollup lớp thứ hai của Ethereum. Hoán đổi tập hợp. OpenOcean tuyên bố rằng zkSyncEra đã tích hợp khoảng 106 triệu đô la thanh khoản từ các DEX như SyncSwap, Velocore, Mute, SpaceFi, iZiSwap và GemSwap. báo giá cho các tuyến đường tốt nhất.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr