Bitcoin Phục Hồi Trên $65.000

Bitcoin đã lấy lại đà tăng và vượt qua mức 65.000 USD, hiện được giao dịch ở mức 65.072 USD. Mức giảm trong 24 giờ qua đã được thu hẹp xuống còn 0,73%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr