Curve Finance kêu gọi tài trợ 1 triệu OP từ Optimism

Curve Finance đã gửi một đề xuất quản trị đến Optimism về khoản tài trợ 1 triệu token OP, theo một bài đăng trên diễn đàn Optimism được gửi vào 24/07.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr