Gate.io sẽ nâng cấp công cụ giao dịch giao ngay vào ngày 6 tháng 5, 22:05-22:20 (UTC 8) và dữ liệu hiện tại cho thấy nó đã được khôi phục

Theo tin tức chính thức, vì Gate.io sẽ nâng cấp công cụ giao dịch giao ngay từ 22:05 đến 22:20 ngày 6 tháng 5 năm 2023 (UTC8), nên sẽ có hiện tượng chặn đẩy dữ liệu hiển thị trong quá trình nâng cấp, điều này sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu tài sản hiển thị ở mặt trước của người dùng, nhưng vị trí và giao dịch thực tế của người dùng không bị ảnh hưởng. Hiển thị dữ liệu hiện tại đã được khôi phục. Việc nâng cấp đã được công bố trước đó ngày hôm nay.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr