Token RWA tăng 61,98% trong tháng 5, vượt trội so Bitcoin và Ethereum

Token RWA đã trở thành xu hướng hoạt động tốt nhất trong tháng 5. Dữ liệu Artemis Terminal cho thấy token lĩnh vực này tăng 61,98% trong tháng qua, vượt qua Ethereum(26,1%) và Bitcoin (14%). Ngoài ra, token sinh thái Bitcoin hoạt động tốt hơn Bitcoin, với mức tăng trung bình 22,2%; tài sản gốc DEX tăng trung bình 12,8% trong tháng 5, trong khi đồng Meme chỉ tăng 7% trong cùng kỳ. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr