Doanh số bán NFT tích lũy sau khi loại bỏ doanh số bán hàng trên Chuỗi Bitcoin đã vượt quá 4 tỷ USD

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cryptoslam, tổng doanh số bán NFT trên Chuỗi Bitcoin sau khi loại trừ doanh số bán hàng đã vượt quá 4 tỷ USD và hiện chạm mốc 4.029.714.609 USD. Khối lượng giao dịch NFT trên Chuỗi là khoảng 3,125 triệu, trong đó giao dịch NFT. số lượng người mua Có khoảng 526.000, và số lượng người bán là khoảng 453.000.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr