Reuters: Binance trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021

Reuters dẫn lời ba người quen thuộc với vấn đề này báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021, vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tách tiền của khách hàng. Một người có hiểu biết trực tiếp về tài chính của Binance cho biết: “Số tiền lên tới hàng tỷ đô la và được trộn lẫn trong các tài khoản được giữ tại Ngân hàng Silvergate gần như hàng ngày.” Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập các con số hoặc tần suất. Nhưng hồ sơ ngân hàng được xem xét cho thấy vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, Binance đã trộn 20 triệu đô la từ tài khoản của công ty với 15 triệu đô la từ các tài khoản nhận tiền của khách hàng. Reuters cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy tiền của khách hàng Binance bị mất hoặc bị lấy.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr