Tòa án Delaware nhận thấy việc Galaxy Digital từ chối mua BitGo là “có cơ sở”

Theo ForesightNews, tòa án Delaware nhận thấy rằng việc Galaxy Digital từ chối mua lại BitGo là có “cơ sở hiệu quả” vì BitGo đã không nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo yêu cầu của thỏa thuận sáp nhập. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng BitGo đã đệ đơn kiện Galaxy Digital vào tháng 9 năm ngoái, yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 100 triệu USD do Galaxy Digital cố tình vi phạm thỏa thuận sáp nhập với BitGo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr