Thống đốc Banque de France: Cần hợp tác quốc tế để điều chỉnh các nhóm tiền điện tử

François Villeroy de Galhau, Chủ tịch Ngân hàng Pháp, cho biết tại sự kiện VivaTech ở Paris vào thứ Sáu rằng cần có sự hợp tác quốc tế để điều chỉnh các nhóm mã hóa. Theo Villeroy, quy định một thực thể pháp lý trong một khu vực pháp lý là không đủ.Tại Hoa Kỳ, các công ty tiền điện tử có nhiều pháp nhân hoạt động ở các khu vực pháp lý khác nhau, vì vậy cần có sự hợp tác quốc tế. Trong khi Villeroy nhấn mạnh rằng EU đang dẫn đầu trong quy định về tiền điện tử, thì có thể cần một phiên bản mới của quy định MiCA2 của EU để đối phó với các nhóm tiền điện tử. Cho vay tiền điện tử, mã thông báo DeFiNFT đều nằm ngoài phạm vi của MiCA, khiến một số người, bao gồm cả chủ tịch ECB, đã kêu gọi MiCA2. DeFi chỉ là một công nghệ mới và bạn có những tác nhân sử dụng công nghệ này để cung cấp các dịch vụ tài chính và họ cần được quản lý. Cùng hành động, cùng rủi ro, cùng quy tắc,

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr