Thẩm phán Hoa Kỳ không đưa ra phán quyết nào về tranh chấp tài liệu của SEC với Binance.US

Thẩm phán Zia Faruqui của Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia đã không đưa ra bất kỳ phán quyết nào về yêu cầu khám phá của SEC hoặc sự phản đối của Binance.US trong phiên điều trần, mà thay vào đó khuyến khích cả hai bên cùng nhau xử lý các yêu cầu khám phá khác nhau. Thẩm phán cho biết Binance cần cung cấp thêm thông tin về giải pháp lưu ký hiện tại của mình: “Tôi nghĩ chúng tôi cần nhiều hơn những gì chúng tôi có ngay bây giờ”, đồng thời nói thêm rằng ông ấy “không tin tưởng lắm rằng BAM có toàn quyền kiểm soát tài sản của mình”. Faruqui nói: “Tôi cần tất cả các bạn cố gắng giảm leo thang cuộc tranh cãi, quên đi quá khứ và cố gắng cung cấp cho tôi một số vấn đề mà các bạn nghĩ rằng mình có thể giải quyết được”. SEC trước đây đã yêu cầu Binance.US cung cấp một số thông tin nhất định về tài sản của khách hàng, nói rằng cho đến nay bên kia vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong khi đó, tổ chức Binance.US đã bác bỏ các yêu cầu của SEC trong hồ sơ tòa án chưa được niêm phong vào thứ Hai, nói rằng nhiều yêu cầu trong số đó quá rộng hoặc quá phức tạp. SEC và BAM đã đồng ý tổ chức một phiên điều trần vào ngày 12 tháng 10 và nộp báo cáo tình trạng chung trước ngày 10 tháng 10.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights