Tether đầu tư 18,75 triệu USD vào tổ chức tài chính blockchain XREX Group

Nhà phát hành stablecoin Tether đã công bố khoản đầu tư 18,75 triệu USD vào tổ chức tài chính blockchain XREX Group. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền mới để thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng USDT cho thanh toán xuyên biên giới ở các thị trường mới nổi và cũng sẽ hợp tác với Tether để phát triển các công cụ công nghệ quản lý nhằm phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng trái phép stablecoin. XREX sẽ hợp tác với Unitas Foundation để ra mắt XAU1, stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ XAU1 sử dụng Tether Gold(XAUt) để dự trữ vượt mức.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr