Taiko: Một chương trình tiền thưởng mới đang được phát triển để giải quyết các lỗi giao thức BCR

Taiko, mạng Ethereum lớp thứ hai dựa trên zkRollup, đã đưa ra một tuyên bố rằng họ đang xây dựng một kế hoạch tiền thưởng mới và kêu gọi tất cả hacker Mũ trắng tham gia điều tra các lỗi giao thức Based Contestable Rollup (BCR) của Taiko và nhận phần thưởng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr