Ngân hàng trung ương UAE ban hành hướng dẫn về rủi ro tài sản ảo

Ngân hàng Trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ban hành các hướng dẫn mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) cho các tổ chức tài chính được cấp phép để giúp hiểu được rủi ro của tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Các hướng dẫn mới, có tính đến các tiêu chuẩn của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng và bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính, sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền, công ty bảo hiểm, đại lý, môi giới. Các hướng dẫn thảo luận về những rủi ro phát sinh khi tham gia với tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, đồng thời cung cấp mô tả rõ ràng về mô hình kinh doanh của tài sản ảo, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights