Rugpull xảy ra trên WSB Coin, Token đã giảm hơn 86%

Theo sự giám sát của Paidun, một Rugpull đã xảy ra trong dự án MEME WSBCoin. Nhóm bị nghi ngờ đã bán một lượng lớn WSBToken với mức giá 334ETH (khoảng 635.000 đô la Mỹ) và giá của WSB đã giảm 86%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr