Mạng Celo online trở lại sau gần 24 giờ ngừng hoạt động

Celo đã thông báo chính thức hoạt động trở lại và lưu ý rằng đây là lần ngừng hoạt động đầu tiên của mạng kể từ khi ra mắt mạng chính vào ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr