Taiko công bố kinh tế học token TKO, 10% token sẽ được phân bổ cho airdrop Trailblazer

Taiko, một mạng Ethereum lớp thứ hai dựa trên zkRollup, đã công bố mô hình kinh tế học token của họ. Tổng cung token TKO là 1 tỷ, được phân bổ như sau:

 • Kho bạc DAO: 20%
 • Trái phiếu Guardian Prover: 2%
 • Grants & RetroPGF: 5%
 • Airdrop Trailblazer: 10%
 • Airdrop Bang hội Giao thức: 1%
 • Genesis Airdrop: 5%
 • Thanh khoản & Tạo lập thị trường: 5%
 • Nhà đầu tư: 20%
 • Taiko Labs & Đội ngũ cốt lõi: 20%
 • Quỹ dự trữ Taiko Foundation: 16,88%
 • Trái phiếu Prover chính thức Taiko: 1,5%

Ngoài ra, Taiko sẽ thực hiện airdrop token TKO gốc trên mainnet Taiko L2. Token airdrop sẽ không bị khóa và không có thời gian trao quyền. Trang web để đăng ký nhận airdrop token chính thức đã được ra mắt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr