Musk tuyên bố Twitter sẽ dọn dẹp tài khoản zombie và đăng xuất nếu bạn không đăng nhập trong vòng 30 ngày

Theo tin tức ngày 10/5, Giám đốc điều hành Twitter, ông Musk cho biết Twitter sẽ xóa các tài khoản người dùng mạng xã hội không hoạt động trong nhiều năm, vì vậy một số người dùng có thể nhận thấy lượng người theo dõi của họ đã giảm. Nhưng Musk cũng nói rằng các tài khoản bị xóa sẽ được lưu trữ. Nhưng không rõ liệu người dùng Twitter có thể truy cập các tài khoản được lưu trữ hay không hoặc bằng cách nào. Theo chính sách của Twitter, người dùng phải đăng nhập tài khoản ít nhất 30 ngày một lần để tránh bị đăng xuất vĩnh viễn do không hoạt động kéo dài.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr