Taiko: 10% tổng lượng cung ứng token sẽ được phân bổ trong sự kiện Trailblazers

Taiko đã thông báo rằng giai đoạn đầu tiên của các ứng dụng airdrop TAIKO đã được mở. Những người dùng không tư cách tham gia giai đoạn đầu tiên của airdrop có thể tham gia vào sự kiện Trailblazers. Taiko cho biết rằng Chương trình Trailblazers sắp tới của họ sẽ phân bổ 10%. trong tổng lượng cung ứng cấp token TAIKO.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr