Mạng thử nghiệm OP Stack được lưu trữ công khai sẽ được phát hành trong vài tuần tới

Theo tin tức vào ngày 8 tháng 9, công ty cơ sở hạ tầng blockchain EspressoSystems sẽ phát hành mạng thử nghiệm EspressoSequencer thứ ba và cuối cùng Cortado dành cho các nhà xây dựng OPStack.Giám đốc chiến lược của EspressoSystems, Jill Gunter, cho biết rằng mạng thử nghiệm này sẽ tương tự như mạng thử nghiệm Doppio ra mắt vào tháng 7. Mạng thử nghiệm được lưu trữ công khai này sẽ được triển khai với sự hợp tác của Caldera và sẽ hỗ trợ các nhà phát triển triển khai Rollup phi tập trung chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights