Supermojo hoàn thành vòng gọi vốn trị giá 6 triệu USD

Theo The Block, Supermojo, một nền tảng NFT “trả sau”, đã hoàn thành vòng hạt giống trị giá 6 triệu USD dẫn đầu bởi BH Digital, DRW Venture Capital, Intersection Growth Partners và Neuberger Berman, với sự tham gia của Sfermion, Arca, Gemini , Everyrealm, Arrington Capital, BlockFi Ventures, Circle Ventures, Crossbeam Venture Partners, Draper, FJ Labs, FBG Capital, OP Crypto, Red Beard Ventures và Ripple.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr