Alchemy Pay hỗ trợ Mastercard để mua NFT trong tính năng NFT Checkout của nó

Vào ngày 2 tháng 6, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện tử AlchemyPay đã đưa ra một tài liệu nói rằng NFT Checkout của họ đã hỗ trợ thanh toán MasterCard và người dùng có thể mua NFT thông qua chức năng NFT Checkout của AlchemyPay.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights